Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Κατηγορία: 
Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία
Έδρα: 
Τσακάλωφ 1
Τ.Κ.: 
41221
Πόλη: 
Λάρισα
Τηλέφωνο: 
2410 230032, 2410 280750
Fax: 
2410 611004
Προφίλ: 

Επισκεπτήριο: Καθημερινές: 16:00 έως 19:00, Σαββατοκύριακα: 10:00 έως 12:00