Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Κατηγορία: 
Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία
Έδρα: 
Περιοχή Μεζούρλο
Τ.Κ.: 
41334
Πόλη: 
Λάρισα
Τηλέφωνο: 
2410 617000, 2410 682461
Fax: 
2410 611097
Προφίλ: 

Επισκεπτήριο: Θερινό: κάθε μέρα 17:00 έως 19:00, χειμερινό: κάθε μέρα 16:00 έως 18:00