Σταθερά τα νέα κρούσματα AIDS

Σταθεροποιητικές τάσεις εμφανίζει το AIDS στη χώρα μας καθώς περί τα 850 νέα κρούσματα αναμένεται να δηλωθούν έως το τέλος του χρόνου. Παράλληλα, εξακολουθεί και η μείωση μεταξύ των χρηστών ενδοφλεβίως τοξικών ουσιών, περίπου κατά 15%. Ωστόσο, οι ειδικοί ανησυχούν εξαιτίας της αύξησης του αριθμού των ατόμων που διαγιγνώσκονται με ήδη προχωρημένη νόσο στους μετακινούμενους πληθυσμούς, στους χρήστες τοξικών ουσιών και στους προσωρινά φυλασσόμενους με προβλήματα στην επικοινωνία, ταυτοποίηση, την χορήγηση των φαρμάκων και την περαιτέρω παρακολούθησή τους.

Τα παραπάνω επιδημιολογικά στοιχεία για το AIDS παρουσιάσαν χθες οι επιστήμονες με αφορμή τη διοργάνωση του 27ου Πανελλήνιου Συνεδρίου AIDS της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS (E.E.M.A.A) που θα διεξαχθεί το διάστημα 27 – 29 Νοεμβρίου 2015. Τα επιδημιολογικά δεδομένα προκύπτουν από τη συλλογή στοιχείων της Ε.Ε.Μ.Α.Α. από τις Μονάδες Λοιμώξεων.

Τη χρονιά αυτή, μια μεγάλης κλίμακας τυχαιοποιημένη μελέτη, η START (Strategic Timing of Anti Retroviral Treatment (START) study) επιβεβαίωσε, με επιστημονικά τεκμηριωμένη αξιοπιστία, την υπόθεση ότι τα άτομα με HIV λοίμωξη έχουν σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο να αναπτύξουν πλήρες AIDS ή άλλα σοβαρά νοσήματα εάν ξεκινήσουν την αντιρετροϊκή αγωγή νωρίτερα, όταν ο αριθμός των CD4+ T-κυττάρων τους (βασικός δείκτης ανοσολογικής υγείας) είναι υψηλότερος, έναντι εκείνων που ξεκινούν όταν τα CD4+ πέσουν σε χαμηλά επίπεδα.

Τα ευρήματα της μελέτης αυτής, σε συνδυασμό με το ήδη από προηγούμενα έτη γνωστό ότι η αντιρετροϊκή αγωγή ελαττώνει τον κίνδυνο μετάδοσης στους HIV- σεξουαλικούς συντρόφους των, υποστηρίζουν την προσφορά έναρξης αγωγής σε όλα τα HIV+ άτομα. Τα ανωτέρω προτάθηκαν στις οδηγίες της Αμερικής, Ευρώπης και Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Αυτός είναι ο στόχος του UNAIDS, το 90-90-90, δηλαδή η φιλοδοξία του 2020 το 90% των HIV+ να γνωρίζουν τη θετικότητά τους, το 90% να λαμβάνουν αντιρετροϊκή αγωγή και το 90% να έχει πετύχει παρατεταμένη καταστολή του ιού.

PREP

Νέα φάρμακα

Το 2015 ήταν μια καλή χρονιά καθώς νέα φάρμακα, πιο δραστικά, με πλεονεκτήματα στην φαρμακοκινητική, στη μορφή, στη συμμόρφωση, και στη χώρα μας, στο οπλοστάσιο των γιατρών που ασχολούνται με την θεραπεία των ατόμων με HIV λοίμωξη. Πρόκειται άμεσα να κυκλοφορήσουν σκευάσματα με συνδυασμούς νέων δραστικών ουσιών, με καλύτερο profil αντοχής, μεγαλύτερης δραστικότητας και λιγότερων ανεπιθύμητων ενεργειών (αναστολείς ιντεργράσης και TAF, μιας πρόδρομης μορφής της τενοφοβίρης).

Η αγωγή στην εποχή της κρίσης 

Η χορήγηση της αντιρετροϊκής αγωγής στην εποχή της οικονομικής κρίσης, με τα νέα επιστημονικά δεδομένα, προτείνεται να είναι καθολική σε όλους τους ασθενείς με HIV λοίμωξη, για βελτίωση του προσδόκιμου επιβίωσης, που δεν διαφέρει πλέον του γενικού πληθυσμού, μείωση της εξέλιξης σε πλήρες AIDS, μείωση των συννοσηροτήτων αλλά και ελαχιστοποίηση της μετάδοσης της νόσου, δεδομένου ότι οι υπό θεραπεία ασθενείς θα έχουν καταστείλει το ιικό τους φορτίο.

In this article