Λιγοστεύουν οι γιατροί στη χώρα μας

Σε πτωτική τροχιά βρίσκεται ο αριθμός των γιατρών στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας των Ιατρών και Οδοντιάτρων έτους αναφοράς 2015 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), που δόθηκε στη δημοσιότητα, οι ιατροί του έτους 2015 ανήλθαν σε 68401 στο σύνολο της Χώρας και παρουσίασαν μείωση 0,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση παρατηρήθηκε στο Βόρειο Αιγαίο (-6,4%), ενώ στην Ανατολική Μακεδονία & Θράκη υπήρξε η μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των ιατρών κατά 3,2% .

Στην ανάλυση κατά φύλο ο αριθμός των ανδρών ιατρών έχει μικρή μείωση σε όλα τα έτη και πιο συγκεκριμένα το 2015 παρουσιάζει μείωση -0,8 % σε σχέση με το 2014. Ο αριθμός των γυναικών ιατρών αντίθετα παρουσιάζει αύξηση μέχρι το 2014, ενώ κατά το 2015 παρουσιάζει μείωση (-0,3%) σε σχέση με τους άνδρες ιατρούς στο σύνολο της Χώρας.

Ο συνολικός αριθμός των οδοντιάτρων παρουσιάζει μείωση τα έξι τελευταία έτη σε επίπεδο συνόλου Χώρας. Οι οδοντίατροι του έτους 2015 ανήλθαν σε 13.301 στο σύνολο της Χώρας και παρουσίασαν μείωση -3,2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, η οποία αποτελεί και την μεγαλύτερη μείωση που παρατηρείται μεταξύ διαδοχικών ετών.

Η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση για το έτος 2015 σε σχέση με το προηγούμενο παρατηρήθηκε στην Στερεά Ελλάδα -8,4% και στην Αττική -4,9%, ενώ στην Κρήτη υπήρξε αύξηση του αριθμού των οδοντιάτρων κατά 2,9%.

Στην ανάλυση κατά φύλο ο αριθμός των ανδρών οδοντιάτρων έχει μείωση σε όλα τα έτη και πιο συγκεκριμένα το 2015 παρουσιάζει μείωση 3,9% σε σχέση με το 2014. Ο αριθμός των γυναικών οδοντιάτρων κατά τα τελευταία έτη ομοίως παρουσιάζει μείωση, όμως το 2015 παρουσιάζει μικρότερη μείωση -2,5% σε σχέση με τους άνδρες οδοντίατρους στο σύνολο της Χώρας.

In this article