Χρόνο για την προετοιμασία των νέων συμβάσεων ειδικής αγωγής ζητά η Δημοκρατική Συμπαράσταση

Παράταση του ισχύοντος καθεστώτος κάλυψης δαπανών «Ειδικής Αγωγής» για τους ασφαλισμένους, ελάχιστης διάρκειας 3μήνου, ζητά η Δημοκρατική Συμπαράταξη από το υπουργείου Υγείας. Με ερώτησή τους  προς τον υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό οι βουλευτές Εύη Χριστοφιλοπούλου και Βασίλης Κεγκέρογλου ζητούν την παράταση προκειμένου -όπως εξηγούν – να «δοθεί η ευκαιρία να καταθέσουν οι δομές προτάσεις για τους όρους ίδρυσης και λειτουργίας των Μονάδων και να προχωρήσουν στην κατάρτιση του σχετικού κειμένου σε συνεργασία με την αρμόδια διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας, για μια δίκαιη σύμβαση που θα διασφαλίζει την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών «Ειδικής Αγωγής»».

Η ερώτηση έρχεται σε συνέχεια της από 02/01/2017 απόφασης με αρ.3, της 330 συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, με την οποία ενημερώνονται οι συμβεβλημένοι πάροχοι ότι η απόδοση της δαπάνης για Θεραπείες Ειδικής Αγωγής και Οπτικά Είδη θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ καθώς και στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εφόσον τα σχετικά παραπεμπτικά και γνωματεύσεις έχουν εκδοθεί έως και την 31η Δεκεμβρίου 2016 και βρίσκονται σε ισχύ. Για όσα παραπεμπτικά και γνωματεύσεις εκδοθούν από 01 έως και 15 Ιανουαρίου 2017, θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία με τα ισχύοντα για το 2016.

Οι εκτελέσεις γνωματεύσεων που θα πραγματοποιηθούν μετά τις 16 Ιανουαρίου 2017, καθώς και η υποβολή των δαπανών αυτών, θα διενεργείται μόνο μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών υποβολών και μόνο από συμβεβλημένους παρόχους και όχι από τους ασφαλισμένους. Η απόδοση της προβλεπόμενης δαπάνης θα γίνεται προς τους συμβεβλημένους παρόχους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην σύμβαση και τις σχετικές εγκυκλίους του Οργανισμού, οι οποίες θα εκδοθούν για το σκοπό αυτό.

Στην ερώτηση, οι δύο βουλευτές αναφέρουν ότι ο ΕΟΠΥΥ κάλεσε σε διαβούλευση όλους τους ενδιαφερόμενους στις 23/12/2016 προκειμένου να εκφράσουν την συναίνεση ή τη διαφωνία τους σχετικά με την υπογραφή συμβάσεων των ειδικοτήτων των Λογοθεραπευτών, Εργοθεραπευτών, παιδιατρικών Φυσικοθεραπευτών και Ψυχολόγων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Το ορισμένο χρονικό περιθώριο για την τελική αποδοχή, υπογραφή και εισαγωγή στο νέο καθεστώς σύμβασης, προετοιμασίας των συστημάτων του φορέα διαχείρισης των σχετικών πληροφοριών αλλά και της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής των συμβεβλημένων θεραπευτών ήταν 7 ημέρες (συμπεριλαμβανομένων 3 αργιών) καθώς το σύστημα των συμβάσεων πρόκειται να τεθεί σε ισχύ από 01/01/2017.

Και καταλήγουν: κατόπιν των έντονων αντιδράσεων που έχουν προκληθεί στις δομές παροχής υπηρεσιών «Ειδικής Αγωγής» λόγω της σπουδής σας για τις αλλαγές που επιχειρείτε, ερωτάστε:

  1. Γιατί δεν δίδεται από τον ΕΟΠΥΥ παράταση του ισχύοντος καθεστώτος κάλυψης δαπανών «Ειδικής Αγωγής» για τους ασφαλισμένους, ελάχιστης διάρκειας 3μήνου κατά το οποίο θα δοθεί η ευκαιρία να καταθέσουν οι δομές προτάσεις για τους όρους ίδρυσης και λειτουργίας των Μονάδων και να προχωρήσουν στην κατάρτιση του σχετικού κειμένου σε συνεργασία με την αρμόδια διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας, για μια δίκαιη σύμβαση που θα διασφαλίζει την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών «Ειδικής Αγωγής»;
  1. Προτίθεται το Υπουργείο Υγείας να επανεξετάσει το καθεστώς χρηματοδότησης των δαπανών «Ειδικής Αγωγής» όπως ορίζεται στο Ν. 4447/2016;

 

 

 

 

In this article