Στις 27 Ιανουαρίου συνεδριάζει η ΕΣΑΝ για το νέο σχέδιο ανάπτυξης νοσηλευτικών υπηρεσιών

Στις 27 Ιανουαρίου αναμένεται να συνεδριάσει το Εθνικό Συμβούλιο Ανάπτυξης Νοσηλευτικής (ΕΣΑΝ), προκειμένου να καταθέσει ολοκληρωμένο σχέδιο για την δημιουργία Διεύθυνσης Ανάπτυξης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών στα πλαίσια της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας στο Υπουργείο Υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό στις 9-1-17 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Ε.Ε. του ΕΣΑΝ και αξιολόγησε την κατάσταση στο χώρο της Νοσηλευτικής. Στη συνεδρίαση η Ε.Ε. αναγνώρισε πως τα σημαντικότερα ζητήματα σήμερα είναι πρωτίστως δομικά και πηγάζουν από το γεγονός της μη σαφούς οριοθέτησης του κλάδου της Νοσηλευτικής και του πολυεπίπεδου της εκπαίδευσης και άσκησης αυτής στη χώρα μας.

Δεσμεύτηκε πως θα εργαστεί το επόμενο διάστημα για την όσο το δυνατόν ουσιαστικότερη προσέγγιση στα παραπάνω ζητήματα και ιεράρχησε το σύνολο των προβλημάτων σήμερα στην Νοσηλευτική και σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 6 του Ν. 1579/1985 (ΦΕΚ 217 Α΄) εισηγείται επιτροπές (Νοσηλευτικής εκπαίδευσης, έρευνας και άσκησης του επαγγέλματος) στις οποίες θα κληθούν να συμμετέχουν ανάλογα με το αντικείμενο, εκπρόσωποι αντίστοιχων επιστημονικών εταιρειών, κλαδικών σωματείων, ή και άλλων κρατικών ή ιδιωτικών φορέων.

 

In this article