Το 15% των εργαζόμενων διατρέχουν «υψηλό ψυχοκοινωνικό κίνδυνο»

Στον εργασιακό μας χώρο αντιμετωπίζουμε όλοι αρκετά προβλήματα. Πίεση, άγχος, δύσκολους συναδέλφους, προθεσμίες που πρέπει να προλάβουμε. Όλα αυτά φυσικά δεν είναι κι ότι καλύτερο για την ψυχική μας υγεία.

Η Hellas EAP σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανέπτυξαν κι έβαλαν σε εφαρμογή το P.R.I.W.A. (Psychosocial Risks & Impacts in the Workplace Assessment). Το μοναδικό ελληνικό εργαλείο μέτρησης των ψυχοκοινωνικών κινδύνων και των επιπτώσεών τους στον εργασιακό χώρο.

Όπως φάνηκε λοιπόν από την έρευνα που έκαναν οι ειδικοί χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο, ποσοστό άνω του 15% των εργαζόμενων, ανεξαρτήτως φύλου ή ηλικίας.

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν στο 5ο ΕΑΡ Forum με θέμα «EAP & ROI: Proven Workplace Outcomes». Ο καθηγητής του τμήματος ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πέτρος Ρούσσος, παρουσίασε τα συμπεράσματα της έρευνας από την εφαρμογή του εργαλείου P.R.I.W.A. δείγμα μεγαλύτερο των 3.200 εργαζομένων, σε πλήθος ελληνικών επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, από το 2012 έως το 2017.

Ανάμεσα στα βασικά συμπεράσματα, όπως ανέφερε, είναι το γεγονός ότι οι τιμές του συνόλου του δείγματος στους τρεις από τους επτά παράγοντες που εξετάστηκαν (οργανωσιακή κουλτούρα, εργασιακές απαιτήσεις και εργασιακή ανασφάλεια) είναι αρκετά υψηλές, με την καλύτερη (χαμηλότερη) τιμή να συναντάται στον παράγοντα που αφορά στις δυσλειτουργικές συμπεριφορές (βία, παρενόχληση, εξαρτήσεις, κ.α.).

Τόνισε ακόμα πως ένα αξιοσημείωτο στοιχείο είναι τα σημαντικά ποσοστά (15% και άνω) των εργαζομένων που βρίσκονται στα όρια του υψηλού κινδύνου στους παράγοντες της Οργανωσιακής κουλτούρας, των Εργασιακών απαιτήσεων, και της Εργασιακής Ανασφάλειας.

Η ψυχολόγος και Senior Account Manager της Hellas EAP, Χριστίνα Μαζουροπούλου, ανέλυσε τα συμπεράσματα από τις μετρήσεις της αποτελεσματικότητας της Πρόσωπο με Πρόσωπο Συμβουλευτικής της Hellas EAP στην Ελλάδα, μετά από την υλοποίηση του εργαλείου WOS (Workplace Outcome Suite).

Αναφέρθηκε στους 5 παράγοντες μέτρησης, που είναι ο Απουσιασμός, ο Παρουσιασμός, το Εργασιακό άγχος, η Εργασιακή δέσμευση και η Ικανοποίηση από τη Ζωή. Οι μετρήσεις στους εργαζόμενους πριν την ένταξη στη διαδικασία της συμβουλευτικής διαδικασίας και τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωσή της, έδειξαν:

Σε ό,τι αφορά στον Απουσιασμό, μείωση κατά 65% των ωρών απουσίας.
Σε ό,τι αφορά στο Παρουσιασμό, μείωση του παρουσιασμού κατά 32%.
Σε ό,τι αφορά στο Εργασιακό άγχος, οι μετρήσεις έδειξαν ότι αυτό μειώθηκε κατά 13% .
Σε ό,τι αφορά στην Εργασιακή δέσμευση, οι μετρήσεις έδειξαν μια μικρή βελτίωση περίπου 1%.
Σε ό,τι αφορά στην Ικανοποίηση από τη Ζωή, οι μετρήσεις έδειξαν ότι αυτή βελτιώθηκε κατά 13%.

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:
Το άγχος στη δουλειά μπορεί να μας κάνει καλό
Στρες: Το άγχος στη δουλειά αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής

 

In this article