ΕΟΦ: Προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών 10 φαρμακευτικών προϊόντων

Στην προσωρινή απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών και της ενδοκοινοτικής διακίνησης 10 φαρμακευτικών προϊόντων, προχώρησε ο ΕΟΦ «ως έκτακτο μέτρο προστασίας της δημόσιας υγείας», όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση.

Η απόφαση – όπως τονίζει η διοίκηση του Οργανισμού – εφαρμόζεται  άμεσα και  κατά  τη  διάρκεια  της  περιόδου  ισχύος  της  απαγορεύεται  κάθε αποθεματοποίηση των εν λόγω προϊόντων.   Και υπογραμμίζει ότι η υποχρέωση της διάθεσης αποκλειστικά στην εγχώρια αγορά  ισχύει για όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα που εισέρχονται στην Ελλάδα μετά από έγκριση του Ε.Ο.Φ.  για έκτακτη εισαγωγή ή κατ’ εξαίρεση κυκλοφορία με ξενόγλωσση επισήμανση.

Σε κάθε περίπτωση, η διάθεση των φαρμάκων στους ασθενείς στην εγχώρια αγορά κατά προτεραιότητα από όλους τους  συμμετέχοντες  στην  αλυσίδα διακίνησης (κάτοχοι  άδειας κυκλοφορίας,  φαρμακαποθήκες,  φαρμακεία) σύμφωνα με τη ζήτηση και τη συνταγογράφησή τους,  είναι επιβεβλημένη.

Ο ΕΟΦ επιτηρεί την τήρηση των υποχρεώσεων επάρκειας των προϊόντων. Η μη επαρκής κάλυψη των αναγκών των ασθενών επισύρει την επιβολή κυρώσεων.

Ακολουθεί ο κατάλογος με τα σκευάσματα για τα οποία απαγορεύονται παράλληλες εξαγωγές:

  • ASACOL SUPP 500 MG/SUPP, ANGELINI PHARMA HELLAS ABEE
  • ASACOL REC.SUS 4 G/SINGLE DOSE ANGELINI PHARMA HELLAS ABEE
  • ASACOL GR.TAB 400 MG/TAB, ANGELINI PHARMA HELLAS ABEE
  • ASACOL GR.TAB 800 MG/TAB, ANGELINI PHARMA HELLAS ABEE
  • MEZAVANT GR.PR.P.TA 1200 MG/TAB, SHIRE PHARMACEUTICAL CONTRACTS LIMITED, U.K.
  • PENTASA SACHET PR.GRAN 2 G/SACHET FERRING ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ,
  • SALOFALK SUPP 1 G/SUPP GALENICA ΑΕ
  • SALOFALK REC. SUS 4 G/SINGLE DOSE GALENICA ΑΕ
  • SALOFALK GR.TAB 500 MG GALENICA ΑΕ
  • SALOFALK GRANU – STIX GR. PR.GRA 1000 MG/SACHET GALENICA ΑΕ
In this article