Περισσότερα λεφτά για rebate

Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του rebate (αναδρομική έκπτωση) για τις φαρμακευτικές εταιρείες σύμφωνα με πληροφορίες του Healthview. Ο υπολογισμός του, δε θα γίνεται πλέον με βάση τον κωδικό κάθε προϊόντος, αλλά για το κάθε προϊόν συνολικά, ανεξαρτήτως κωδικών (συσκευασίες κ.λπ.)
Αυτό όπως σχολιάζουν κύκλοι της φαρμακοβιομηχανίας στο τέλος της ημέρας θα κάνει τις επιχειρήσεις να πληρώνουν ακόμη περισσότερα χρήματα για rebate,

In this article