«Καλύτερο βιοτεχνολογικό προϊόν” το Nivolumab της BMS

Τη διάκριση του «καλύτερου βιοτεχνολογικού προϊόντος» απέσπασε στην 3η τελετή απονομής των φαρμακευτικών βραβείων Prix Galien Greece 2017 το Nivolumab της φαρμακευτικής εταιρείας Bristol-Myers Squibb.

Το Nivolumab αποτελεί μια καινοτόμο ανοσο-ογκολογική θεραπεία. O μηχανισμός δράσης του συνεργάζεται με το ανοσοποιητικό σύστημα, ενισχύει την ανοσοεπιτήρηση από τα Τ-λεμφοκύτταρα και μειώνει έτσι την ανάπτυξη του όγκου. Μέχρι στιγμής, διατίθεται και αποζημιώνεται για τους ασθενείς στην Ελλάδα με καρκίνο του πνεύμονα, καρκίνο του νεφρού, μελάνωμα και λέμφωμα Hodgkin. Σ

το πλαίσιο εκτεταμένου κλινικού προγράμματος ανάπτυξης, μελετάται σε διάφορους τύπους καρκίνου όπως:  το καρκίνωμα εκ πλακωδών κυττάρων κεφαλής και  τραχήλου, ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης, το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα, ο ορθοκολικός καρκίνος και ο γαστρικός καρκίνος στους οποίους, το Nivolumab έχει επιδείξει ελπιδοφόρα αποτελέσματα με βάση τα οποία αναμένονται νέες ενδείξεις στο εγγύς μέλλον.

Επίσης έχει επιδείξει σημαντικά κλινικά οφέλη, που συνήθως δεν απαντώνται σε προθεραπευμένους ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο, όπως επιβίωση ορόσημο έως 5 χρόνια μετά τη θεραπεία.

In this article