Παραβιάζει ο ΕΟΦ τη νομοθεσία τιμολόγησης φαρμάκων;

Μεγάλα ερωτηματικά δημιουργούνται για τον «καινοφανή» τρόπο που επέλεξε ο ΕΟΦ να τιμολογήσει τα  φάρμακα παραβιάζοντας μάλιστα τη σχετική νομοθεσία . Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Healthview, ο ΕΟΦ επέλεξε για κάποια φάρμακα, να μη λάβει  τις χαμηλότερες τιμές σε τρεις χώρες, όπως προβλέπει η νομοθεσία ,αλλά σε δύο η και σε μία, που δεν είναι και οι χαμηλότερες, αναρτώντας μάλιστα δύο διαφορετικά draft με διαφορετικές χώρες με τις προτεινόμενες τιμές!

Η επιβάρυνση που προκύπτει σε μία μόνο δραστική ,  από την χαμηλή  προτεινόμενη τιμή στο  πρώτο draft σε σύγκριση με την υψηλότερη του δεύτερου  (διαφορά της αρχικής μείωσης με τη νέα μείωση σε σχέση με τον όγκο), εκτιμάται ότι ανέρχεται περί τα  20 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα διαφορετικές  χώρες βρήκαν στον ΕΟΦ  στην αρχή και διαφορετικές μετά, με πολύ όμως υψηλότερες χονδρικές τιμές οι δεύτερες και τις οποίες έλαβε υπόψη ο ΕΟΦ και ακολούθως η επιτροπή τιμών και ο υπουργός ,για την έκδοση του δελτίου τιμών. Αποτέλεσμα να μην μειωθεί η τιμή κάποιων προϊόντων . Ενδεικτικά για ένα φάρμακο έλαβαν υπ ‘όψη τους μόνο την  τιμή  Κύπρου – που είναι  και η υψηλότερη – στα 9,29 ευρώ, όταν μπορούσαν να πάρουν του Βελγίου η του Λουξεμβούργου που ήταν μόλις 2,47 ευρώ.

Στελέχη της αγοράς φαρμάκου ζητούν να πληροφορηθούν με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένες χώρες για την τιμολόγηση και όχι οι χώρες με τις χαμηλότερες τιμές, και αν υπάρχει παράβαση του άρθρου  7 ,παρ 1  της σχετικής υπουργικής απόφασης. Εκτιμούν δε ότι υπάρχει επιβάρυνση για το σύστημα και τους πολίτες, από τον ως ανωτέρω επιλεγέντα τρόπο τιμολόγησης για κάποια φάρμακα.

In this article