ΠΙΣ: Οι νέες οδηγίες του ΕΟΠΥΥ τροποποιούν μονομερώς τις υφιστάμενες συμβάσεις

Θέμα: Ανάκληση Οδηγίας 23ης Ιουνίου 2017 σχετικά με τις ιατρικές επισκέψεις

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Για αιφνιδιασμό κάνει λόγο ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος από την ανακοίνωση οδηγιών του ΕΟΠΥΥ  προς τους συμβεβλημένους γιατρούς σχετικά με τις ιατρικές επισκέψεις των ασφαλισμένων. Ο ΠΙΣ δηλώνει ότι δεν είχε γίνει καμία σχετικά ενημέρωση στις συναντήσεις που είχαν πραγματοποιηθεί με τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ ενώ σημειώνει ότι οι νέες οδηγίες που σηματοδοτούν τροποποίηση της υφιστάμενης σύμβασης.

Συγκεκριμένα ο ΠΙΣ στην επιστολή του προς τον πρόεδρο κο Μπερσίμη αναφέρει:

Στις 23 Ιουνίου 2017 εξεδόθη ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ, την οποία υπογράφετε, με οδηγίες προς τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς, για τις ιατρικές επισκέψεις των ασφαλισμένων.

Η ανακοίνωση αυτή, στην οποία δεν ορίζεται έναρξη εφαρμογής των οδηγιών, επομένως ισχύει άμεσα, έγινε αιφνιδιαστικά, χωρίς ενημέρωση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και των άλλων αρμόδιων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας  προς τους ασφαλισμένους.

Τόσο κατά τη συζήτησή μας στο Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, όσο και κατά τις συναντήσεις μας, παρουσία των Ομοσπονδιών του χώρου των ιατρών, δεν είχε συζητηθεί και πολύ μάλλον συμφωνηθεί, ανάλογη ενέργεια προς τη παραπάνω κατεύθυνση,  η οποία  οδηγεί κατά την άποψή μας, στη τροποποίηση της υφιστάμενης σύμβασης συμβεβλημένων ιατρών του ΕΟΠΥΥ.

Δεν είναι δυνατό να αιφνιδιάζεται ο Ιατρικός κόσμος με οδηγίες, οι οποίες δεν υπολογίζουν ανάγκες, συμβεβλημένους ιατρούς και διαφορετικά προβλήματα υγείας ασθενών, με καθορισμούς χρόνων, αριθμό εξεταζομένων, χωρίς προηγούμενη διαβούλευση και αποδοχή μέσα από συλλογικές αποφάσεις.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος είναι υπέρ της κάλυψης των αναγκών των ασθενών, κατά της καταστρατήγησης κάθε συμβατικής υποχρέωσης, είτε από τον ΕΟΠΥΥ, είτε από τους παρόχους υγείας και ζητά την ανάκληση της ανωτέρω οδηγίας και τη διαβούλευση με τα συλλογικά όργανα των ιατρών, για να μη δημιουργούνται προβλήματα, που επιδεινώνουν αντί να βελτιώνουν την υφιστάμενη περίθαλψη.

Όταν ο ΕΟΠΥΥ είναι ανακόλουθος στις συμβατικές του υποχρεώσεις, έχει απλήρωτους ιατρούς και άλλους παρόχους για μήνες, είναι αδιανόητο τέτοιες μονομερείς ενέργειες να διαταράσσουν περισσότερο τις σχέσεις ΕΟΠΥΥ και παρόχων.

In this article