Συνέντευξη με τον Nicola Zancan, Market Development Director της Sobi για τη δράση της στην Ελλάδα

Η Sobi εξειδικεύεται στον τομέα των σπάνιων παθήσεων, ο οποίος αφορά περιορισμένο αριθμό ασθενών. Ποια τα πλεονεκτήματα αυτής της εξειδικευμένης αγοράς και ποια κίνητρα θεωρείτε κατάλληλα για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας σας σε αυτόν τον τομέα;

Οι παθήσεις που δεν είναι συχνές πολλές φορές παραμελούνται ή αντιμετωπίζονται ανεπαρκώς, γεγονός που σημαίνει ότι τα νέα φάρμακα μπορούν να προσφέρουν σημαντική φροντίδα και αξία στους ασθενείς και τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης. Η παρουσία μας στον τομέα των σπάνιων παθήσεων είναι μέρος του DNA μας καθώς η Sobi έχει αναπτυχθεί τα τελευταία 30 χρόνια ούσα πάντα αφοσιωμένη στον ασθενή.

Σήμερα, η Sobi διαθέτει δυνατότητες παγκόσμιας κλάσης στην βιοχημική και βιολογική παρασκευή και ανάπτυξη πρωτεϊνών και συνεργάζεται με μια σειρά παρασκευαστών τελευταίας τεχνολογίας σε όλη την Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή, εστιάζοντας στην παροχή ορφανών και εξειδικευμένων φαρμάκων.

Μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές στον τομέα των σπάνιων παθήσεων που ενθάρρυνε τις φαρμακευτικές εταιρείες να επικεντρωθούν στις σπάνιες παθήσεις οδηγώντας σε περισσότερες θεραπείες για τους ασθενείς ανά τον κόσμο ήταν η ευρωπαϊκή νομοθεσία του 1999 για τα ορφανά φάρμακα.

Η Sobi θεωρεί κρίσιμο για τις φαρμακευτικές εταιρείες που εξειδικεύονται στις σπάνιες παθήσεις να καθιστούν διαθέσιμες τις θεραπείες στους ασθενείς όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα προσφέροντάς τους έτσι μια καλύτερη ευκαιρία για καλύτερη ζωή. Εμείς χαιρετίζουμε τη συνεργασία με όλους τους φορείς, τους πληρωτές και τις Αρχές, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα καινοτόμα προϊόντα θα διατίθενται στην αγορά με βιώσιμο τρόπο.

Κύριος μοχλός ανάπτυξης για τις σπάνιες παθήσεις είναι η αποτελεσματική νομοθεσία, σε συνδυασμό με την τεχνολογική και επιστημονική πρόοδο, τις ακαδημαϊκές συνέργειες, την αυξανόμενη διαθεσιμότητα υποδομών, αλλά και τις διεθνείς συνεργασίες που έχουν επιτευχθεί με πρωτοβουλία των ασθενών και οι οποίες έχουν δώσει μια παγκόσμια δυναμική.

 Η Ελλάδα έχει αντιμετωπίσει πολλές οικονομικές και επιχειρηματικές προκλήσεις τα τελευταία χρόνια. Παρ ‘όλα αυτά, η Sobi αποφάσισε να έρθει στην Ελλάδα και να δραστηριοποιηθεί σ’ έναν πολύ εξειδικευμένο τομέα, αυτόν της αιμορροφιλίας. Τι σας οδήγησε σ’ αυτή την απόφαση;

Η λειτουργία θυγατρικής στην Ελλάδα είναι μια φυσική συνέχεια για την Sobi, καθώς έχουμε μακρά ιστορία στην παροχή θεραπειών στους έλληνες ασθενείς. Η διεθνής μας παρουσία είναι υψίστης σημασίας, καθώς θέλουμε να βρισκόμαστε κοντά σε όλους τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη από καινοτόμες θεραπείες όπως και τις οικογένειές τους και τους γιατρούς.

Κάθε είδους προκλήσεις είναι αναμενόμενες και μέρος της προσπάθειας επιχειρηματικής ανάπτυξης σε όλο τον κόσμο. Οι δυσκολίες στην τιμολόγηση, οι μειωμένες δαπάνες ή άλλα μέτρα αποτελούν μέρος των καθημερινών μας χειρισμών και διαπραγματεύσεων. Ο ειλικρινής διάλογος και η στενή συνεργασία με όλους τους φορείς πιστεύουμε ακράδαντα ότι αποφέρουν αποτελεσματικές και βιώσιμες λύσεις, αφού όλοι εργαζόμαστε για το κοινό καλό των ασθενών.

Ποια είναι τα σχέδια και οι κύριοι στόχοι για το 2018;

Η δέσμευσή μας είναι να συμβάλλουμε στη βελτίωση της φροντίδας των ανθρώπων που πάσχουν από αιμορροφιλία μέσω των θεραπειών παρατεταμένου χρόνου ημίσειας ζωής, οι οποίες θα διατίθενται και θα είναι προσβάσιμες στους ασθενείς όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα. Αυτό μπορεί να προσφέρει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα όσον αφορά την ποιότητα ζωής τους. Ταυτόχρονα αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Sobi να εκπληρώνει ανάγκες που δεν έχουν αντιμετωπιστεί στο πεδίο της αιμορροφιλίας. Για την επίτευξη του στόχου είμαστε σε διάλογο με τις ελληνικές Αρχές και πραγματοποιούμε γόνιμες συζητήσεις με γνώμονα το συμφέρον των ασθενών.

Η περαιτέρω ενίσχυση  της ελληνικής μας ομάδας, θεωρούμε ότι είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχημένη συνεργασία μας με όλους τους εταίρους ώστε να πράττουμε με τον ορθό ελληνικό τρόπο!

Ποιο είναι το ισχυρό πλεονέκτημα της Sobi, το οποίο θα σας διαφοροποιήσει στην ελληνική αγορά και θα βοηθήσει περαιτέρω τους ανθρώπους που πάσχουν από σπάνιες παθήσεις;

Είμαστε μια κοινότητα που έχει ως επίκεντρο τον ασθενή οπότε εργαζόμαστε για να προάγουμε μακροπρόθεσμη και βιώσιμη αξία για όλους. Προσεγγίζουμε τη δουλειά μας με υπερηφάνεια, πεπεισμένοι ότι κάνουμε τη διαφορά για τους ασθενείς με ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες. Εστιάζουμε στην υποστήριξη της διάγνωσης κατά τη γέννηση, προκειμένου οι ασθενείς να λαμβάνουν αποτελεσματική και βιώσιμη θεραπεία ώστε να ζήσουν μία γεμάτη, υγιή και ανεξάρτητη ζωή. Η συνεργασία μεταξύ όλων των εταίρων κατά τη διαδικασία ανάπτυξης μάς δίνει την ευκαιρία να προσφέρουμε ουσιαστική αξία στους ασθενείς και τις οικογένειές τους, το Σύστημα Υγείας και τους συνεργάτες μας. Για εμάς συνιστά θεμέλιο η οπτική των ασθενών, των ιατρών, των ασφαλιστικών φορέων και των πληρωτών που συμβάλλει στη δημιουργία πραγματικά αποτελεσματικών θεραπειών, στις οποίες έχουν πρόσβαση οι ασθενείς και είναι οικονομικά συμφέρουσες για τα συστήματα υγείας.

 Μετά τους πρώτους μήνες λειτουργίας σας στην ελληνική αγορά, πιστεύετε ότι οι Έλληνες ασθενείς θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πρόσβαση στις καινοτόμες θεραπείες, εύκολα και γρήγορα;

Πιστεύουμε σ’ ένα βιώσιμο μοντέλο που ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες των Ελλήνων ασθενών. Αυτό σημαίνει ότι οι ασθενείς λαμβάνουν έγκαιρη διάγνωση και έχουν πρόσβαση σε αποτελεσματική θεραπεία την οποία ξεκινούν το νωρίτερο δυνατόν. Η αποτελεσματική θεραπεία είναι συνώνυμη με τη θεραπεία που είναι διαθέσιμη καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του ασθενή αλλά είναι και οικονομικά προσιτή. Στηρίζουμε τον ειλικρινή διάλογο και τις σχέσεις μεταξύ όλων των εταίρων και όλη η ομάδα μας είναι και θα είναι πάντοτε διαθέσιμη για την κάλυψη των αναγκών των εταίρων και κυρίως των ασθενών.

Ποια είναι η συνεισφορά της Sobi στο πεδίο της Εταιρικής Ευθύνης; Βρίσκεται στις προτεραιότητές σας τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε τοπικό επίπεδο;

Η συνεισφορά της Sobi στο πεδίο της Εταιρικής Ευθύνης αφορά την κοινωνική ευθύνη, τα συστήματα διαχείρισης περιβαλλοντικής προστασίας και τις υποχρεώσεις απέναντι στους ασθενείς.

Έχουμε δεσμευτεί να είμαστε μία υπεύθυνη εταιρεία με στόχο τη δημιουργία βιώσιμης αξίας τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους μετόχους. Πέρα από την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση φαρμακευτικών προϊόντων που καλύπτουν σημαντικές ιατρικές ανάγκες, ευθύνη μας είναι και η διασφάλιση των συμφερόντων των εργαζομένων μας αλλά και της κοινωνίας στην οποία ζούμε. Ο Κώδικας Συμπεριφοράς & Δεοντολογίας της Sobi παρέχει το πλαίσιο για ό,τι πιστεύουμε ότι αποτελεί υπεύθυνη και αρμόζουσα συμπεριφορά. Οι εργαζόμενοί μας πρέπει να επιδιώκουν και να επιδεικνύουν ορθή κρίση, φροντίδα και σεβασμό.

Προωθούμε την επιχειρηματική δεοντολογία, εφαρμόζοντας τη συμμόρφωση με τις εταιρικές αρχές μας και υποστηρίζοντας μια κουλτούρα που προωθεί τον ανοιχτό διάλογο  όσον αφορά τη δεοντολογία τόσο στις δραστηριότητές μας όσο και μεταξύ των εταίρων.

Το 2014 η Sobi μαζί με την Bioverativ δεσμεύτηκαν να παρασκευάσουν ένα δισεκατομμύριο διεθνείς μονάδες (IUs) παραγόντων πήξης για προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας στον αναπτυσσόμενο κόσμο, δημιουργώντας μία προβλέψιμη προμήθεια παραγόντων, ώστε τα συστήματα να έχουν τη δυνατότητα να προχωρούν σε σχεδιασμό που προάγει την καλύτερη φροντίδα. 500 εκατομμύρια διεθνείς μονάδες δωρίστηκαν στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Αιμορροφιλίας  (World Federation of Hemophilia) για την υποστήριξη αυτών των προσπαθειών. Από τότε, η Sobi και η Bioverativ έχουν διαθέσει 203 εκατομμύρια διεθνείς μονάδες, δίνοντας τη δυνατότητα να δοθεί θεραπεία σε 14.800 άτομα σε 40 χώρες, αντιμετωπίζοντας 12.500 αιμορραγίες και πραγματοποιώντας πάνω από 700 χειρουργικές επεμβάσεις. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι  το ποσοστό των παιδιών που λαμβάνουν θεραπεία διπλασιάστηκε από 14 σε 28 τοις εκατό, μέσω του προγράμματος.

Καθώς δεσμευόμαστε να ενεργούμε ως υπεύθυνοι πολίτες του κόσμου, τις ίδιες πρακτικές θα εφαρμόσουμε και για την κοινότητα και τους ασθενείς στην Ελλάδα. Ως συνέπεια του διαλόγου με τις Αρχές και την Ένωση Ασθενών εξασφαλίστηκε ειδική εισαγωγή ενός εκ των καινοτόμων προϊόντων μας προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση οι έλληνες ασθενείς πριν από την εμπορική διάθεσή του. Η εν λόγω ενέργεια συνέβαλε και σε μειωμένη επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του συστήματος υγείας.

In this article