Ξανθός: Ενίσχυση των ΤΕΠ με 465 νέες θέσεις εργασίας και θεσμοθέτηση ως εξειδίκευσης της επείγουσας Ιατρικής

Την ανάγκη ενίσχυσης των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών με 465 νέες θέσεις εργασίας και θεσμοθέτηση ως ανεξάρτητης εξειδίκευσης της Επείγουσας Ιατρικής προανήγγειλε ο υπουργός Υγείας κος Ξανθός κατά το χαιρετισμό του στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής.

Ο κος Ξανθός υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης και αναβάθμισης των ΤΕΠ με την κατ’ αρχήν δημιουργία ενός αποτελεσματικού «φίλτρου» για περιστατικά πρωτοβάθμιου χαρακτήρα που σήμερα συρρέουν στα νοσοκομεία και , στη συνέχεια , την αυτόνομη συγκρότηση και στελέχωση των ΤΕΠ , με συνεχή παρουσία επαρκούς, εξειδικευμένου και καλά εκπαιδευμένου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, με υψηλά standards οργάνωσης και ετοιμότητας τους, διασύνδεση και συνέργεια  με το ΕΚΑΒ  , και διαρκή υποστήριξη από τις υπόλοιπες ειδικότητες , κλινικές και τμήματα του νοσοκομείου.

Σ ’αυτή την κατεύθυνση κινείται ήδη  το Υπουργείο Υγείας , είπε ο κος Ξανθός συνεργαζόμενο με την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Ιατρικής και την υπόλοιπη επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα , δίνοντας προτεραιότητα στην ανάπτυξη της ΠΦΥ και της δυνατότητας 24ωρης εφημερίας ορισμένων Κέντρων Υγείας Αστικού Τύπου ,  ενισχύοντας τα ΤΕΠ  στο αμέσως επόμενο διάστημα με  465 θέσεις μόνιμων γιατρών ΕΣΥ και θεσμοθετώντας την  εξειδίκευση στην Επείγουσα Ιατρική μετά από σχετική εισήγηση του ΚΕΣΥ .

Στα ΤΕΠ εφαρμόζονται με πληρότητα  οι θεμελιώδεις αρχές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ)  για  καθολικότητα  και ισότητα στην Υγεία , γιατί αντιμετωπίζονται χωρίς διακρίσεις , χωρίς οικονομική επιβάρυνση  και με ισότιμο τρόπο όλοι οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη επείγουσα νοσοκομειακή περίθαλψη . Με την έννοια αυτή  κατέληξε ο κος Ξανθός ότι είναι ίσως το πιο «δημοκρατικό τμήμα» του νοσοκομείου . «Μένει , με συγκροτημένο πολιτικό σχεδιασμό , με διασφάλιση των αναγκαίων ανθρώπινων και υλικών πόρων και με  αντίστοιχη μέριμνα από τις Διοικήσεις των νοσοκομείων, να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα των ΤΕΠ στην παρεχόμενη  φροντίδα , για να δικαιώσουν πλήρως το ρόλο τους ως «δίχτυ ασφαλείας» στη διαχείριση των επειγόντων περιστατικών  και ως πεδίο  αδιαμφισβήτητης  υπεροχής του  Δημόσιου Συστήματος Υγείας».

In this article