ΣΕΙΒ: Προκλήσεις και προτεραιότητες. Συνέντευξη με τον Γεράσιμο Λειβαδά, Πρόεδρο Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών & Βιοτεχνολογικών προϊόντων

Αναλαμβάνετε την ευθύνη του ΣΕΙΒ ως Πρόεδρος με στόχο να συνεχίσετε το έργο που έχει υλοποιηθεί ως σήμερα; Παραμένουν αρκετά θέματα του κλάδου ανοιχτά προς διευθέτηση και πως αντιμετωπίζετε τη νέα αυτή πρόκληση;

Ο ΣΕΙΒ, με ενεργό παρουσία πάνω από 30 χρόνια, αναγνωρίζεται πλέον ως έγκυρος συνομιλητής της Πολιτείας. Τα 180 περίπου μέλη του αναμένουν με εμπιστοσύνη από τον σύνδεσμο να διαχειριστεί τα προβλήματα του κλάδου και να προβάλει τόσο την συνεισφορά του όσο και τις απαιτήσεις του, ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτα να προσφέρει στην κοινωνία, τους ασθενείς και τους εργαζόμενους που απασχολεί. Ο διάλογος, η διαφάνεια και η λογοδοσία θα καθοδηγήσουν στα βέλτιστα αποτελέσματα προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων μερών.

 

Ποια πιστεύετε ότι είναι τα σημεία εκείνα στα οποία πρέπει να εστιάσει ο ΣΕΙΒ ώστε να προτάξει τη σημαντικότητα του κλάδου προς όφελος των ασθενών, του συστήματος Υγείας και της εθνικής οικονομίας;

Η ιδιαίτερη σημασία της ιατρικής τεχνολογίας είναι καταξιωμένη και αναγνωρίζεται από την κοινή γνώμη. Αυτό που δεν είναι ξεκάθαρα φανερό είναι ότι οι εξελίξεις της ιατρικής επιστήμης και η καινοτομία βασίζονται σε τεράστιο βαθμό στην προσφορά του κλάδου ή αν θέλετε της βιομηχανίας. Σημειώνω ότι μόνο στην Ευρώπη, δραστηριοποιούνται 22.500 επιχειρήσεις που απασχολούν 575.000 εργαζόμενους και ο κύκλος εργασιών τους ανέρχεται σε 110 δισεκατομμύρια ευρώ.  Ο κοινός σκοπός όλων είναι να σώζουν ζωές.  Η πρόωρη και ορθή διάγνωση ή η πρόληψη, που βασίζονται αποκλειστικά σε τεχνολογικές εξετάσεις, αποτελούν απλά την διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου.  Επιπλέον, η αύξηση του μέσου όρου ζωής, σε συνδυασμό με το πεπερασμένο των κονδυλίων για την υγεία και την πρόνοια, αποτελούν τεράστια πρόκληση και η τεχνολογία καλείται να αντιμετωπίσει σε αγαστή συνεργασία με τους ιατρούς-ερευνητές, θέματα όπως ο πόνος, η άνοια και γενικά η κατ’ οίκον νοσηλεία για μία όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητη ζωή με υγεία,  παραγωγικότητα και ποιότητα. Επομένως, ο στόχος του ΣΕΙΒ είναι να επισημάνουμε και να αναδείξουμε την συμμετοχή των επιχειρήσεων-μελών μας στην παροχή του υπέρτατου αγαθού της υγείας.

 

Η διαδρομή σας στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΙΒ χαρακτηρίζεται από την έμφαση που δίνετε σε θέματα Δεοντολογίας και Διαφάνειας; Τι να αναμένουμε υπό την Προεδρεία σας στον νευραλγικό αυτό τομέα;

Δεν ανέδειξα εγώ τα θέματα Δεοντολογίας και Διαφάνειας στον ΣΕΙΒ.  Η παγκόσμια τάση ανέδειξε και έφερε στην επικαιρότητα αυτά τα θέματα. Το ΔΣ του ΣΕΙΒ, αναγνωρίζοντας έγκαιρα την σημασία τους, μου ανέθεσε την αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας και Ορθής Επαγγελματικής Πρακτικής.  Παράλληλα, όλες οι κατασκευάστριες εταιρείες από το εξωτερικό δείχνουν μία ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση και απαιτούν πλέον από τους αντιπροσώπους τους πλήρη συμμόρφωση τόσο στην διεθνή νομοθεσία κατά της διαφθοράς, όσο και στους κώδικες δεοντολογίας των ιδίων αλλά και της MedTech.  Η πανευρωπαϊκή καινοτομία τώρα έγκειται στον νέο κανονισμό που αφορά στις σχέσεις με τους Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και απαιτεί την από 1/1/2018 διακοπή της απ’ ευθείας ενίσχυσής τους για την παρακολούθηση επιστημονικών εκδηλώσεων όπως τα συνέδρια. Αυτό εσφαλμένα ερμηνεύεται ότι παύουν οι εταιρείες να ενισχύουν ταξίδια και συνέδρια. Η πάγια θέση της βιομηχανίας είναι να βρίσκεται αρωγός της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης. Αυτό που αλλάζει είναι ο τρόπος της αρωγής και αυτή την περίοδο βρισκόμαστε σε φάση αναζήτησης και διαβούλευσης με τις επιστημονικές εταιρείες και το ΚΕΣΥ για την ανάδειξη βέλτιστων και αποδοτικότερων τρόπων που αυτό μπορεί να επιτευχθεί. Η δυσκολία έγκειται στο ότι ειδικά στην Ελλάδα δεν υπάρχουν άλλες πηγές χρηματοδότησης της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης και αποκλειστικά οι εταιρείες σηκώνουν αυτό το βάρος.

Ποιο θα ιεραρχούσατε ως το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εταιρείες – μέλη του ΣΕΙΒ; Η γόνιμη συνεργασία με τους φορείς όπως π.χ. τον ΕΟΠΥΥ, τον ΕΟΦ, κ.α. είναι προτεραιότητα για εσάς;

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη μας είναι πολλά και σημαντικά. Ζούμε έντονα την κρίση που μαστίζει την χώρα και βιώνουμε δυστυχώς τις συνέπειες της κακοδιαχείρισης και της κακοδαιμονίας δεκαετιών. Πρέπει όμως να επισημάνουμε ότι η στρατηγική που ακολουθούν τόσο το Υπουργείο όσο και οι Κρατικοί θεσμοί όπως ο ΕΟΠΥΥ, ο ΕΟΦ, η ΕΠΥ κλπ, βρισκόμενοι υπό το τεράστιο άγος που συσσωρεύτηκε, και κάτω από την ασφυκτική πίεση που δέχονται από τους Θεσμούς για μεταρρυθμίσεις μέσα σε ελάχιστα χρονικά περιθώρια,  καταλήγουν σε αποφάσεις που απέχουν από τις δικές μας θέσεις. Η γνώμη μας είναι ότι το κυρίαρχο πρόβλημα της Υγείας στην χώρα μας είναι η σπατάλη και η έλλειψη εποπτείας και ελέγχου. Αντίθετα, η κυβερνητική πολιτική για την Υγεία εστιάζει μονοδιάστατα στην μείωση των τιμών, είτε μέσω clawback είτε μέσω επιβολής του Παρατηρητηρίου Τιμών. Επομένως, η προτεραιότητά μας είναι να αναδείξουμε με κάθε τρόπο και προς κάθε κατεύθυνση την παθογένεια αυτή της σπατάλης η οποία καθίσταται δυσχερέστερη γιατί αποτελεί άρρωστη νοοτροπία και εδράζεται σε εσφαλμένες πεποιθήσεις.

 

Πόσο σημαντική και στενή θα είναι η συνεργασία σας με την MedTech Europe σε θέματα τόσο εναρμόνισης με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για τον κλάδο των ιατροτεχνολογικών προϊόντων όσο και ανταλλαγής τεχνογνωσίας σε σημαντικά θέματα που αφορούν τον κλάδο και μπορούν να διασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία των εταιρειών;

Με τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο έχουμε άριστες και εποικοδομητικές σχέσεις από ετών και αυτή η σχέση θα αξιοποιηθεί και θα ενδυναμωθεί ακόμη περισσότερο. Έχω ήδη κάνει μία πρώτη συνάντηση στις Βρυξέλλες και αναμένεται σύντομα να έχω ακόμη μία ευκαιρία στην προσπάθεια εναρμόνισης με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και όχι μόνο. Πρέπει να υπογραμμίσω ότι τόσο ο ΣΕΙΒ όσο και η MedTech δεν είναι απλοί σύνδεσμοι κλαδικού χαρακτήρα, αλλά το σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου μας. Η MedTech εκφράζει την επίσημη φωνή των 100 και πλέον μεγαλύτερων κατασκευαστών της Ευρώπης συνεπικουρούμενες από τις 50 περίπου εθνικές αντιπροσωπίες όπως ο ΣΕΙΒ.  Επομένως εισακούονται δημιουργικά, ισότιμα και ισοδύναμα, τόσο οι πολυεθνικές όσο και οι μικρές επιχειρήσεις όπως αυτές που εκπροσωπούμε εμείς.

In this article