Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Προμηθειών Υγείας με απόφαση Πολάκη, ο Πλούταρχος Ψωμιάδης

«Σώμα» απέκτησε η νεοσύστατη Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας. Πρόεδρος της Αρχής διορίστηκε ο Πλούταρχος Ψωμιάδης, ο οποίος μέχρι πριν από λίγες ημέρες κατείχε τη θέση του διευθυντή του πολιτικού γραφείο του κ. Πολάκη.

 Σύμφωνα με την απόφαση συγκρότησης του Δ.Σ. της Αρχής,  αντιπρόεδρος (μερικής απασχόλησης) αναλαμβάνει ο κ. Γ. Μαλαβάκης, Οικονομολόγος. Τακτικά μέλη της Αρχής διορίστηκαν ο κ. Αλ. Αναστασάκης , Συνταξιούχος Ιατρός Ε.Σ.Υ.,  η κα Χρ.  Πάντου, Δικηγόρος, η κα Π. Λέκκα  Δημόσιος Υπάλληλος, Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης, η κα Κ. Κοψιά, Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών και Αποθηκών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που ορίζεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., και η κα Όλγ. Ιορδανίδου, Διοικήτρια της 2ηςΥ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου τουΥπουργείου Υγείας.

  Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

 Και ενώ ο Π. Πολάκης επιχειρεί να καταπολεμήσει τη διαφθορά στο χώρο των προμηθειών της χώρας, την ίδια στιγμή φαίνεται να στήνεται ένα νέο «παιχνίδι» με …φωτογραφικές διαδικασίες. Αρκεί μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στον «αέρα» της Δημόσιας Διαβούλευσης για τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια «Μηχανολογικού εξοπλισμού Νοσοκομείων» από την Περιφέρεια Αττικής. Τα σχόλια από τις ίδιες τις εταιρείες είναι ενδεικτικά:

 * «Το σύνολο και ο συνδυασμός των προδιαγραφών του ανωτέρω συστήματος είναι παράνομοι και  φωτογραφικοί (προσδιορίζοντας προϊόντα της εταιρείας …..), δημιουργώντας αδικαιολόγητα εμπόδια στον ανταγωνισμό , αντίκεινται δε στην Αρχή της ίσης μεταχείρισης και επιπλέον δημιουργεί παρατύπως εμπόδια στην κυκλοφορία προϊόντων που διαθέτουν CE mark , τα οποία είναι διεθνώς αναγνωρισμένα για τη ζητούμενη χρήση».

 * «Είναι από τις λίγες φορές που συναντούμε τόσο «αντικειμενικές» προδιαγραφές που θα μπορούσαμε να μην συμμετάσχουμε καν στη διαδικασία διαβούλευσης.Παρόλα αυτά, θεωρούμε χρήσιμο απλώς να επισημάνουμε μερικές μικρές τεχνικές λεπτομέρειες».

In this article