ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση του αριθμού των γιατρών στη χώρα κατά 3.6%

Σε 70.964 ανήλθε ο αριθμός των Ιατρών το 2106 στο σύνολο της Χώρας, καταγράφοντας αύξηση 3,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αναφορικά με τις ειδικότητες, οι σημαντικότερες αριθμητικά στο σύνολο της Χώρας είναι οι ειδικότητες της Γενικής Ιατρικής, Καρδιολογίας, Μαιευτικής-Γυναικολογίας, Βιοπαθολογίας, Παθολογίας και Παιδιατρικής.

Τα στοιχεία για τον αριθμό των Ιατρών και των Οδοντιάτρων, έτους 2016, ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στον αριθμό των ιατρών παρατηρήθηκε στη Δυτική Μακεδονία κατά 7,4%. Αντίθετα στο Νότιο Αιγαίο υπήρξε η μεγαλύτερη μείωση κατά 3,4%. Από την ανάλυση κατά φύλο παρατηρείται ότι ο αριθμός των ανδρών ιατρών παρουσιάζει αύξηση το 2016 σε σχέση με το 2015 κατά 0,7 % και των γυναικών ιατρών κατά 7,7%.

Ο αριθμός των ιατρών ανά 10.000 κατοίκους για τις κυριότερες ομάδες ειδικοτήτων, στο σύνολο της Χώρας δεν παρουσιάζει σημαντική μεταβολή μεταξύ των ετών 2015-2016:

·         Γενική Ιατρική 3,5% το 2015 σε 3,6% το 2016

·         Παιδιατρική 3,2% το 2015 σε 3,6 το 2016

·          Μαιευτική – Γυναικολογία 2,7% τα 2015 σε 2,8% το 2016

·         Ψυχιατρική 1,9% το 2015 σε 2,0% το 2017

·         Νοσοκομειακές Ειδικότητες  20,8% το 2015 σε 21,5% το 2016

·         Χειρουργική 11,4% το 2015 σε 11,8% το 2016.

Αναφορικά με τις ειδικότητες, οι σημαντικότερες αριθμητικά στο σύνολο της Χώρας είναι οι ειδικότητες της Γενικής Ιατρικής, Καρδιολογίας, Μαιευτικής-Γυναικολογίας, Βιοπαθολογίας, Παθολογίας και Παιδιατρικής. Συγκεκριμένα:

Παθολόγοι από  4.417 το 2015 σε 4.473 το 2016

Παιδίατροι από 3.466 το 2015 σε 3.566 το 2016

Ιατρ. Βιοπαθολόγοι (Μικροβιολόγοι) από  3.342 το 2015 σε 3.403 το 2016

Καρδιολόγοι από 3.205 το 2015 σε 3.337 το 2016

Μαιευτήρες –Γυναικολόγοι από  2.940 το 2015 σε 2.980 το 2016

Γενικής Ιατρικής από 2.760 το 2015 σε 2.888 το 2016.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

Ο συνολικός αριθμός των οδοντιάτρων παρουσιάζει μείωση τα τελευταία έτη, σε επίπεδο συνόλου Χώρας. Οι εγγεγραμμένοι οδοντίατροι, το έτος 2016 ανήλθαν σε 13.225 στο σύνολο της Χώρας, παρουσιάζοντας μείωση 0,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση για το έτος 2016 σε σχέση με το προηγούμενο έτος παρατηρήθηκε στη Στερεά Ελλάδα κατά 10,3% και στη Δυτική Μακεδονία κατά 2,6%, ενώ μεγαλύτερη μείωση υπήρξε στα Ιόνια Νησιά και στην  Ήπειρο κατά 5,6 % και 3,1%, αντίστοιχα).

Από την ανάλυση κατά φύλο, παρατηρείται ότι ο αριθμός των ανδρών οδοντιάτρων παρουσιάζει μείωση 2,6% το 2016 σε σχέση με το 2015. Αντίθετα ο αριθμός των γυναικών οδοντιάτρων παρουσιάζει αύξηση 1,6% το 2016 σε σχέση με το 2015.

In this article