Αναζητείται ο χώρος που θα στεγάσει το νέο Κέντρο Αίματος στη Βόρεια Ελλάδα

Κέντρο Αίματος αναμένεται να δημιουργηθεί στη Βόρεια Ελλάδα στο πλαίσιο του εθνικού στρατηγικού σχεδίου για την αιμοδοσία. Ήδη το γραφείο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σε αναζήτηση χώρου κι έχει διερευνήσει και τις εναλλακτικές (πιθανούς χώρους του Δημοσίου και του υπουργείου Υγείας).

Το θέμα και συγκεκριμένα η δυνατότητα παραχώρησης οικοπέδου στον Δήμο Δέλτα για την ανέγερση του Κέντρου συζητήθηκε σε συνάντηση στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, στη Θεσσαλονίκη, όπου συμμετείχαν η προϊσταμένη του γραφείου Κατερίνα Νοτοπούλου, ο δήμαρχος Δέλτα Μίμης Φωτόπουλος, η πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας Χάρις Ματσούκα και η αν. πρόεδρος Μαρία Γκανίδου.

Σύμφωνα με την κ. Ματσούκα, ο συγκεκριμένος χώρος πληροί τις προδιαγραφές, δηλαδή έχει εύκολη πρόσβαση, δεν βρίσκεται μέσα στον αστικό ιστό, για να μπορεί να μεταφέρει αίμα και δείγματα από τις γύρω πόλεις, που θα συγκεντρώνονται στη Θεσσαλονίκη.

Το Κέντρο Αίματος Βόρειας Ελλάδας θα έχει ουσιαστικά κάτω από την εποπτεία του τη μισή επικράτεια, στο πλαίσιο της συγκεντροποίησης των υπηρεσιών και των διαδικασιών της αιμοδοσίας υπό τη σκέπη ενός εθνικού συστήματος αιμοδοσίας. Με τη συγκεντροποίηση μπορείς να έχεις καλύτερο ποιοτικό προϊόν (αίμα και παράγωγά του) γιατί γίνεται στα κέντρα η όλη διαδικασία με μία εργοστασιακού τύπου παρασκευή παραγώγων (ελεγμένης και διακριβωμένης ποιότητας).

Παράλληλα, επιτυγχάνεται μεγάλη οικονομία κλίμακας τόσο από τον εξοπλισμό όσο και από την αξιοποίηση όλης της αλυσίδας παραγωγής του αίματος, π.χ. τα αιμοπετάλια. Χαρακτηριστικό είναι πως αυτή τη στιγμή η χώρα μας αξιοποιεί μόνο το 35% των αιμοπεταλίων που υπάρχουν στα αίματα που συλλέγουμε, ενώ το 65% δεν απομονώνεται και δεν αξιοποιείται.

Συγχρόνως, με το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα της αιμοδοσίας (βρίσκεται στη φάση ολοκλήρωσής του), θα εντοπίζονται άμεσα οι ανάγκες σε αίμα και παράγωγα για να προμηθεύονται τα νοσοκομεία. Το Κέντρο Αίματος αναμένεται, επίσης, να συμβάλει στην αναβάθμιση της περιοχής, όπου θα ανεγερθεί, ενώ καθοριστική αναμένεται η συμβολή του και στην εξοικονόμηση προσωπικού.

In this article