Πιλοτικά το νέο σύστημα κοστολόγησης των νοσοκομειακών υπηρεσιών στο ΕΣΥ

Νέο σύστημα κοστολόγησης των νοσοκομειακών υπηρεσιών θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε δημόσια νοσοκομεία το αμέσως επόμενο διάστημα! Το νέο Σύστημα Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών  (Συ.Κ.Ν.Υ.)  είναι βασισμένο σε συγκεκριμένα DRG και μέχρι το τέλος του χρόνου θα υπάρξει καθολική εφαρμογή του στο ΕΣΥ.

Ήδη το υπουργείο Υγείας προχώρησε σε νέες Κωδικοποιήσεις οι οποίες θα τεθούν σε διαβούλευση στην ιατρική κοινότητα με ευθύνη της ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ.  Α.Ε. Μετά  την  καθολική  εφαρμογή  του  Συ.Κ.Ν.Υ.  θα  καθοριστούν  τα  πεδία  εφαρμογής  των  νέων  Κωδικοποιήσεων και ο βαθμός αντικατάστασης των παλαιοτέρων.

Η συγκεκριμένη Κωδικοποίηση θα τροποποιείται και θα συμπληρώνεται μελλοντικά με βάσει νεότερα ιατρικά δεδομένα.

In this article