Περιστατικά του ΚΑΤ που χρήζουν εντατικής θα μεταφέρονται και στο Παίδων Πεντέλης

Περιστατικά του ΚΑΤ που χρήζουν εντατικής θα νοσηλεύονται πλέον και στο Παίδων Πεντέλης. Αυτό προκύπτει από απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη ο οποίος ενέκρινε την έναρξη συνεργασίας μεταξύ του Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ και του Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ.

Συγκεκριμένα, η συνεργασία αυτή αφορά στα Τμήματα Νευροχειρουργικής και Πλαστικής Χειρουργικής του Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ και στη Μονάδα Εντατικής θεραπείας του Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ.

Στόχος της εν λόγω συνεργασίας είναι η αξιοποίηση των κλινών της ΜΕΘ του Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ και η παροχή πληρέστερων υπηρεσιών υγείας (σχετικές με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νευροχειρουργικές επεμβάσεις).

Σύμφωνα με την απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,  οι Διοικήσεις των εν λόγω Νοσοκομείων έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση και την παρακολούθηση της συνεργασίας.

In this article