Κέντρα Υγείας: Πλαφόν στη διάρκεια των προγραμματισμένων επισκέψεων τα 15 λεπτά

Πλαφόν στη διάρκεια των προγραμματισμένων επισκέψεων όλων των ιατρικών ειδικοτήτων των Κέντρων Υγείας σε 15 λεπτά, εκτός από εκείνες που αφορούν την ειδικότητα της ψυχιατρικής και της παιδοψυχιατρικής, θέτει απόφαση του Ανδρέα Ξανθού.

Ειδικότερα η απόφαση ορίζει ημερήσιο  πρόγραμμα  ιατρών  στα  Κέντρα  Υγείας  και καθορίζει τη χρονική  διάρκεια των   προγραμματισμένων  επισκέψεων  από παραπομπή που καλύπτει το ημερήσιο πρόγραμμα ιατρικού προσωπικού. Ειδικότερα, προβλέπει:

  • τον  καθορισμό  των  δεκαπέντε  (15)  λεπτών  ως  χρονικής διάρκειας    των προγραμματισμένων επισκέψεων όλων των ιατρικών ειδικοτήτων των Κέντρων Υγείας, εκτός από:  την ειδικότητα  της  ψυχιατρικής  και  της  παιδοψυχιατρικής  για  την  οποία καθορίζονται  τα  σαράντα  πέντε  (45)  λεπτά  ως  χρονική  διάρκεια προγραμματισμένων επισκέψεων και τις ειδικότητες της παιδιατρικής, νευρολογίας, καρδιολογίας, γυναικολογίας και οφθαλμολογίας για τις οποίες καθορίζονται τα είκοσι (20) λεπτά ως χρονική διάρκεια προγραμματισμένων ραντεβού.

  • Όσον αφορά στη χρονική διάρκεια των προγραμματισμένων επισκέψεων  των οδοντιάτρων και των ορθοδοντικών, αυτή καθορίζεται στα τριάντα (30) λεπτά.

Διευκρινίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια του χρόνου εξέτασης του κάθε ασθενούς εξαρτάται από την κατάσταση της υγείας του και υπόκειται στην επιστημονική κρίση του ιατρού.

Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα των ιατρών των Κέντρων Υγείας, που διαμορφώνεται σε μηνιαία βάση,  καλύπτεται σε ποσοστό:

–          τουλάχιστον  70%  από προγραμματισμένες επισκέψεις  3 έως 10%  από  περιπτώσεις  κατ’  οίκον ιατρικής  περίθαλψης και  διενέργεια δράσεων στην κοινότητα, έως 20%  από επισκέψεις εκτός προγράμματος (έκτακτα).

Τα επείγοντα περιστατικά δεν συμπεριλαμβάνονται στο ημερήσιο πρόγραμμα  και εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα.

Η  ανάπαυση  των  ιατρών  θα  καλύπτει  αναλογικό  ποσοστό  του  ημερήσιου  προγράμματος, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.  Ιδιαίτερα, όσον αφορά στο ποσοστό των προγραμματισμένων επισκέψεων από παραπομπές, δίδεται προτεραιότητα σε ποσοστό αρχικά ίσο με 40% επί του συνόλου των προγραμματισμένων επισκέψεων ημερησίως, το οποίο θα βαίνει αυξανόμενο μέχρι την πλήρη εφαρμογή του συστήματος την 1η Ιανουαρίου 2019.

In this article