Η εταιρεία Actelion βραβεύθηκε από τον Σύλλογο Ασθενών με Πνευμονική Υπέρταση

Η φαρμακευτική εταιρεία Actelion Pharmaceuticals Ελλάς βραβεύτηκε από τον Σύλλογο Ασθενών με Πνευμονική Υπέρταση ως η κορυφαία εταιρία στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για την συνεχή και μακροχρόνια υποστήριξη στις ενέργειες και τα προγράμματα που διοργανώνει ο Σύλλογος. Η βράβευση έγινε στο πλαίσιο της ετήσιας εκδήλωσης που διοργάνωσε ο Σύλλογος Ασθενών για την κοπή της πίτας.

Η  Actelion Pharmaceuticals Ελλάς, είναι δίπλα στον Σύλλογο Ασθενών που πάσχουν από Πνευμονική Υπέρταση και το αποδεικνύει με κάθε ευκαιρία. Πρόσφατα μάλιστα, η Actelion βοήθησε ενεργά στην ολοκλήρωση του ξενώνα για ασθενείς με Πνευμονική Υπέρταση, που στόχο έχει την φιλοξενία τη δική τους και των φροντιστών τους που διαμένουν στην Περιφέρεια και μεταβαίνουν στην Αθήνα για τις προγραμματισμένες και μη επισκέψεις στα νοσοκομεία της Πρωτεύουσας.

Η Actelion συνέβαλε στην αγορά του απαραίτητου τεχνολογικού εξοπλισμού, ειδικών μηχανημάτων και απαραίτητου οικιακού εξοπλισμού ώστε να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες διαμονής των ασθενών και των φροντιστών τους  Ο ξενώνας λειτουργεί τα τελευταία δύο χρόνια και είναι έτσι διαμορφωμένος ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει με έλεγχο κρατήσεων μέχρι και δέκα άτομα ταυτόχρονα.

Βασικός στόχος του Συλλόγου Ασθενών με Πνευμονική Υπέρταση είναι η διασφάλιση της ποιότητας ζωής των ασθενών μέσω προγραμμάτων και δράσεων που διενεργεί με σκοπό τα άτομα αυτά να μπορούν να μετατρέπουν την διαφορετικότητά τους σε προτέρημα και να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της σπάνιας αυτής ασθένειας με σθένος και αξιοπρέπεια.

 

 

 

In this article