Νέο συμπληρωματικό δελτίο τιμών εξέδωσε το υπουργείο Υγείας

Νέο Συμπληρωματικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων εξέδωσε το υπουργείο Υγείας. Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση το νέο δελτίο εκδόθηκε «λόγω αιτήματος μείωσης τιμής και τον καθορισμό των ανώτατων τιμών πώλησης των πιο κάτω αναφερόμενων φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, που θα ισχύσει σε όλη την Επικράτεια».

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, στη Χονδρική και Νοσοκομειακή τιμή δεν περιλαμβάνεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας ενώ στη Λιανική τιμή έχει συμπεριληφθεί και ο αναλογών ΦΠΑ ήτοι 6% ή 13% ανά περίπτωση. Επίσης στις περιοχές που ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ, το φάρμακο θα πωλείται σε λιανική τιμή μειωμένη κατά 1,89% για συντελεστή 6% και κατά 3,54% για συντελεστή 13%.

Το νέο Δελτίο ισχύει για τους ΚΑΚ, τα Νοσοκομεία και τις Ιδιωτικές Κλινικές από 27 – 04 – 2018, για τις φαρμακαποθήκες και τους συνεταιρισμούς από 10 – 05 – 2018 και για τα φαρμακεία από 15 – 05 – 2018.

In this article