Νέο data center καλύπτει όλες τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και νέες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ

Ένα νέο υπερσύγχρονο data center διαθέτει πλέον ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) για την παροχή άμεσων, ποιοτικών και ηλεκτρονικών συναλλαγών καθώς και νέων υπηρεσιών. Μάλιστα ο ΕΟΠΥΥ έχει αποκτήσει δυνατότητες υποστήριξης e-συναλλαγών που περιορίζουν και εκμηδενίζουν τη φυσική παρουσία των πολιτών στις δομές του Οργανισμού.

Το νέο πληροφοριακό σύστημα του ΕΟΠΥΥ καλύπτει το σύνολο των λειτουργιών του Οργανισμού ως μια οντότητα, διαλειτουργεί με συνεργαζόμενους φορείς και παρόχους, εξασφαλίζει την ασφάλεια και ακεραιότητα των δεδομένων, παρέχει πλήθος αναφορών ια τη χάραξη στρατηγικής. Ενδεικτικό είναι ότι καθημερινά συνδέονται σε αυτό 60.000 απομακρυσμένοι χρήστες (πάροχοι), 100.000 πολίτες αναζητούν ηλεκτρονικά πληροφορίες σχετικά με τον ΕΟΠΥΥ και 1.300 υπάλληλοι του ΕΟΠΥΥ.

Στο πλαίσιο αυτό, το νέο υπερσύγχρονο πληροφοριακό σύστημα του Οργανισμού έχει διαθεσιμότητα 24 ώρες 7 ημέρες την εβδομάδα, άμεση απόκριση, είναι φιλικό στην πρόσβαση και χρήση, διασφαλίζει τα δεδομένα, διαθέτει ευελιξία στην κάλυψη νέων αναγκών σε άμεσο χρόνο και ευελιξία στην κάλυψη νέων αναγκών σε άμεσο χρόνο.

In this article