Τηλεϊατρική: Ας ξεκαθαρίσουμε τι είναι

Τηλεϊατρική είναι η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών, των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής, για να προσφέρεται κλινική βοήθεια από απόσταση, σε ασθενείς που έχουν ανάγκη.
Η χρήση των νέων τεχνολογιών επιτρέπει την εύκολη επικοινωνία του ιατρού με τον ασθενή μέσω της μετάδοσης ήχου, εικόνας και δεδομένων που λαμβάνονται μέσω συσκευών που είναι εγκαταστημένοι τόσο στο ιατρείο όσο και στο χώρο του ασθενούς Πληροφορίες δηλ. όπως η πίεση του αίματος, ο ρυθμός της καρδιάς, το βάρος, η γλυκόζη στο αίμα κ.ά. παρέχοντας πληροφορίες για ζωτικές λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού.

Η τηλεϊατρική είναι ένα χρήσιμο και αποδοτικό εργαλείο για ανθρώπους που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές, όπως πχ. οι αγρότες, οι νησιώτες κλπ γιατί μπορούν να έχουν πρόσβαση σ΄ ένα μεγάλο εύρος από υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης και βοηθάει γενικώς όταν ο θεράπων ιατρός βρίσκεται σε άλλη περιοχή από τον ασθενή. Η τηλεϊατρική χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες:

1. Αποθήκευση και προώθηση: Εμπεριέχει ιατρικά δεδομένα, όπως ιατρικές φωτογραφίες, καρδιογραφήματα κ.ά. τα οποία μεταφέρονται μέσω των νέων τεχνολογιών στον ειδικό ιατρό για να εκτιμήσει την κατάσταση του αρρώστου και να δώσει την κατάλληλη θεραπεία
2. Απομακρυσμένη παρακολούθηση: Επιτρέπει την από μακριά παρατήρηση του ασθενούς. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται κυρίως για χρόνια νοσήματα (καρδιοπάθειες, άσθμα, διαβήτης κ.ά).
3. Διαδραστικές υπηρεσίες: Υπηρεσίες που προκύπτουν από τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μεταξύ του ασθενούς και του θεράποντος ιατρού

Πατέρας της Τηλεϊατρικής θεωρείται διεθνώς ο Σκευοφύλαξ ή Σκεύος Ζερβός, (1875-1966), ιατρός χειρουργός από την Κάλυμνο, με πολυσχιδές επιστημονικό έργο και πολιτική αγωνιστική δράση.
Άλλες εκφράσεις παρόμοιες, αλλά όχι ταυτόσημες, με την τηλεϊατρική είναι η τηλε-υγεία και η ηλεκτρονική υγεία, οι οποίες χρησιμοποιούνται και αναφέρονται ως ευρύτερες έννοιες της απομακρυσμένης ιατρικής θεραπευτικής, πολλές φορές λανθασμένα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση με την τηλεϊατρική.
Διευκρινίζεται ότι με τον όρο τηλεϊατρική αναφερόμαστε στην παροχή κλινικών υπηρεσιών, ενώ με τον όρο τηλε-υγεία σε κλινικές υπηρεσίες και μη κλινικές υπηρεσίες, οι οποίες εμπεριέχουν την εκπαίδευση, τη διαχείριση και την έρευνα στην ιατρική επιστήμη.

In this article