Εργαστήριο

Σταθεροποιητικές ή πτωτικές τάσεις παρουσιάζει το ιικό φορτίο στα αστικά λύματα. Σε υψηλά επίπεδα σε Αττική, Πάτρα και Θεσσαλονίκη

Σταθεροποιητικές ή πτωτικές τάσεις παρουσιάζει το ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα σε 7 από τις 11 περιοχές που ελέγχονται από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΕΟΔΥ. Οι πτωτικές τάσεις κυμαίνονται από –2% στην Περιφέρεια Αττικής μέχρι –94% στα Χανιά. Όμως, σταθερές παραμένουν ουσιαστικά οι συγκεντρώσεις του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα της Αττικής (-2%) και της Πάτρας (-5%). Αντίθετα, αυξητικές τάσεις παρατηρήθηκαν στις πόλεις του Βόλου (+112%), της Ξάνθης (+88%) και της Θεσσαλονίκης (+56%). Πιο αναλυτικά, ανά περιοχή:

Περιφέρεια Αττικής: Την τελευταία εβδομάδα, 29/3-4/4/2021, η συγκέντρωση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα δεν παρουσίασε σημαντική διακύμανση (-2%) και παραμένει σταθερή και σε υψηλά επίπεδα.

Θεσσαλονίκη: Την τελευταία εβδομάδα, παρατηρήθηκε αύξηση (+56%) στον σχετικό ρυθμό έκκρισης του ιικού φορτίου. Η συγκέντρωση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα διατηρείται σε υψηλά επίπεδα.

Λάρισα: Την τελευταία εβδομάδα, παρατηρήθηκε μείωση (-38%) στη συγκέντρωση του γενετικού υλικού του ιού στα αστικά λύματα.

Βόλος: Παρατηρήθηκε αύξηση (+112%) στη συγκέντρωση του γενετικού υλικού του ιού στα αστικά λύματα. Οι συγκεντρώσεις επανήλθαν σε πρότερα επίπεδα, αντίστοιχα της περιόδου 1 έως 21 Μαρτίου 2021.

Ηράκλειο: Την τελευταία εβδομάδα, παρατηρήθηκε πτωτική τάση (-94%) στο ιικό φορτίο στα λύματα της πόλης. Παρά τη μείωση, η συγκέντρωση του ιικού φορτίου εξακολουθεί να είναι υψηλή.

Χανιά: Παρατηρήθηκε πτωτική τάση (-87%) στο ιικό φορτίο στα λύματα της πόλης. Παρά τη μείωση, η συγκέντρωση του ιικού φορτίου στα λύματα εξακολουθεί να είναι υψηλή.

Ρέθυμνο: Την τελευταία εβδομάδα, παρατηρήθηκε πτωτική τάση (-93%) στο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα λύματα της πόλης.

Αγ. Νικόλαος: Παρατηρήθηκε πτωτική τάση (-82%) του εβδομαδιαίου μέσου όρου του ιικού φορτίου στα λύματα της πόλης.

Πάτρα: Την τελευταία εβδομάδα, δεν παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη μεταβολή (-5%) στον σχετικό ρυθμό έκκρισης του ιικού φορτίου.

Ξάνθη: Παρατηρήθηκε αύξηση (+88%) της συγκέντρωσης του γενετικού υλικού του ιού στα αστικά λύματα, αλλά οι συγκεντρώσεις κυμαίνονται ακόμα σε σχετικά χαμηλά επίπεδα.

Αλεξανδρούπολη: Ανιχνεύθηκε γενετικό υλικό του ιού στα αστικά λύματα, σε αντίθεση με την εβδομάδα 22-28/3/2021, οπότε ο ιός δεν ήταν ανιχνεύσιμος. Η συγκέντρωση χαρακτηρίζεται ως πολύ χαμηλή.

 

In this article