Σύνδρομο Reye

Σύνδρομο Reye

13-11-2009
Το σύνδρομο Reye αποτελεί μια πάθηση που μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο. Το σύνδρομο Reye εμφανίζεται αιφνιδίως και μπορεί να…
Σύφιλη

Σύφιλη

16-03-2009
Η σύφιλη είναι μια μικροβιακή λοίμωξη που προκαλείται από το βακτήριο ωχρό τρεπόνημα ή ωχρά σπειροχαίτη και η οποία εκδηλώνεται…
Συγκοπή (λιποθυμία)

Συγκοπή (λιποθυμία)

Η νευροκαρδιογενής (vasovagal) συγκοπή είναι η πιο κοινή αιτία της λιποθυμίας. Συμβαίνει όταν το σώμα αντιδρά υπερβολικά σε διάφορα ερεθίσματα,…
Στεφανιαία νόσος

Στεφανιαία νόσος

Η στεφανιαία νόσος είναι αποτέλεσμα της αρτηριοσκλήρωσης, δηλαδή της στένωσης και της σκλήρυνσης των στεφανιαίων αρτηριών. Με απλά λόγια, οι…
Σιδηροπενική αναιμία

Σιδηροπενική αναιμία

13-03-2009
Η σιδηροπενική αναιμία είναι μια μορφή αναιμίας που προκύπτει όταν ο οργανισμός παρουσιάζει έλλειψη σε σίδηρο. Η ανεπάρκεια του σιδήρου…
Σακχαρώδης διαβήτης

Σακχαρώδης διαβήτης

Ο διαβήτης είναι ένα νόσημα που προκαλείται όταν απορυθμίζεται (αυξάνεται) η γλυκόζη (σάκχαρο) του αίματος. Οι διαβητικοί ασθενείς διαχωρίζονται σε…