Συμπεράσματα από το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας «Οικονομία και Υγεία σε κρίση: Αδιέξοδα και Υπερβάσεις»

Συμπεράσματα από το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας «Οικονομία και Υγεία σε κρίση: Αδιέξοδα και Υπερβάσεις»

26-12-2016
Τα συμπεράσματα του 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας «Οικονομία και Υγεία σε κρίση: Αδιέξοδα…
Νέες μειώσεις στα φάρμακα

Νέες μειώσεις στα φάρμακα

Μειώσεις από 5% έως 10% στις τιμές των  γενόσημων  φάρμακων καθώς και σε όσα έχει λήξει η πατέντα τους φέρνει…