«Το μέλλον των συναντήσεων στον υγειονομικό τομέα» :  Συνάντηση του παγκόσμιου υγειονομικού τομέα  στην εκδήλωση των ICCA και AC Forum  Κωνσταντινούπολη στις 6-8 Ιουνίου 2023.

«Το μέλλον των συναντήσεων στον υγειονομικό τομέα» : Συνάντηση του παγκόσμιου υγειονομικού τομέα στην εκδήλωση των ICCA και AC Forum Κωνσταντινούπολη στις 6-8 Ιουνίου 2023.

10-03-2023
Η Κωνσταντινούπολη (İstanbul) θα φιλοξενήσει την εκδήλωση «Το μέλλον των συναντήσεων στον υγειονομικό τομέα»,  στις 6-8 Ιουνίου 2023. Η εκδήλωση,…