Παιδικοί σταθμοί: Κανόνες υγιεινής

Παιδικοί σταθμοί: Κανόνες υγιεινής

Όλοι οι παιδικοί σταθμοί (δημοτικοί  και ιδιωτικοί)  δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην τήρηση των κανόνων υγιεινής και   την προστασία της υγείας…