1902-05-10

10-05-1902

Ο χειρουργός Σπυρίδων Μαγγίνας γίνεται ο πρώτος στην Ελλάδα που πραγματοποιεί με επιτυχία επέμβαση ολικής νεφρεκτομής. Πρόκειται για μεγάλη επιτυχία, καθώς η εγχείρηση αυτή έχει διεθνώς ποσοστό επιτυχίας μόλις ένα τοις χιλίοις.