1920-08-31

31-08-1920

Πεθαίνει ο Βίλχελμ Βουντ (Wilhelm Wundt), γερμανός ψυχολόγος, εκ των θεμελιωτών της σύγχρονης ψυχολογίας, ο πρώτος στην ιστορία που αποκάλεσε τον εαυτό του ψυχολόγο. Θεωρείται ο πατέρας της πειραματικής ψυχολογίας, καθώς εισήγαγε τη χρήση των ψυχολογικών πειραμάτων. Ίδρυσε, στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας, το πρώτο εργαστήριο ψυχολογικής έρευνας (1879).