1976-11-20

20-11-1976

Πεθαίνει ο Τροφίμ Λισένκο (Trofim Lysenko), σοβιετικός (Ουκρανός) βιολόγος και γενετιστής. Κατά την περίοδο 1928-1965 κυριάρχησαν στη Σοβιετική Ένωση οι αντιλήψεις του ότι τα επίκτητα χαρακτηριστικά κληρονομούνται.