1990-05-30

30-05-1990

Η πρώτη μεταμόσχευση ήπατος στην Ελλάδα γίνεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης από τον Α. Αντωνιάδη και διαρκεί 5,5 ώρες.