1999-04-10

10-04-1999

Πεθαίνει ο Χάιντς Φρένκελ – Κόνρατ (Heinz Fraenkel-Conrat), γερμανοαμερικανός βιοχημικός, διάσημος για τις έρευνές του σχετικά με τους ιούς. Απέδειξε, μετά από έρευνες με τον ιό του μωσαϊκού του καπνού, ότι η μολυσματικότητα των ιών οφείλεται στο ριβονουκλεϊκό οξύ (RNA) του πυρήνα τους και όχι στην πρωτεΐνη που τους περιβάλλει.