1999-10-11

11-10-1999

Ανακοινώνεται η απονομή του Νόμπελ Ιατρικής 1999 στον Γκίντερ Μπλόμπελ (Günter Blobel) για την ανακάλυψή του σχετικά με τον τρόπο που μεταφέρονται και τοποθετούνται στο κύτταρο οι πρωτεΐνες, χάρη σε εγγενή σήματα που διαθέτουν.