2004-08-15

15-08-2004

Πεθαίνει ο Σούνε Μπέργκστρεμ (Sune Bergström), σουηδός βιοχημικός. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Ιατρικής το 1982, μαζί με τους Bengt I. Samuelsson και John R. Vane για τις ανακαλύψεις τους σχετικά με τις προσταγλανδίνες και συναφείς βιολογικά ενεργές ουσίες.