2006-10-02

02-10-2006

Ανακοινώνεται η απονομή του Βραβείου Νόμπελ Ιατρικής στους Άντριου Φάιρ (Andrew Z. Fire) και Κρεγκ Μέλο (Craig C. Mello) για την ανακάλυψη της παρεμβολής του RNA (RNA interference ή RNAi) ενός μηχανισμού ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης στην οποία το RNA καταστέλλει την έκφραση συμπληρωματικών προς αυτό γονιδίων και παίζει σημαντικό ρόλο στην γονιδιακή ρύθμιση, την εξελικτική βιολογία και την διατήρηση του γονιδιώματος.