2012-05-30

30-05-2012

Πεθαίνει ο Άντριου Χάξλεϊ (Andrew Fielding Huxley), βρεταννός βιολόγος, που διατύπωσε την πρώτη ικανοποιητική θεωρία περί συστολής των μυών. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Ιατρικής το 1963, μαζί με τους John Eccles και Alan Lloyd Hodgkin, για τις ανακαλύψεις τους σχετικά με τους ιοντικούς μηχανισμούς που εμπλέκονται στη διέγερση και την αναστολή στα περιφερικά και κεντρικά τμήματα της μεμβράνης των νευρικών κυττάρων (φυσικοχημική ερμηνεία της μετάδοσης των νευρικών ερεθισμάτων).