2013-11-06

06-11-2013

Μελέτη ερευνητών του πανεπιστημίου του Queensland δημοσιεύεται στην επιθεώρηση PLOS Medicine και δείχνει ότι η κατάθλιψη είναι η δεύτερη συχνότερη αιτία αναπηρίας παγκοσμίως. Πρόκειται για ανασκόπηση ερευνών και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ασθένεια πρέπει να αντιμετωπιστεί ως παγκόσμια προτεραιότητα δημόσιας υγείας.