2020-11-09

09-11-2020

Η Pfizer και η Biontech ανακοινώνουν ότι το εμβόλιο κατά του νέου κορωνοϊού που αναπτύσσουν, είναι «αποτελεσματικό κατά 90%», σύμφωνα με τα αποτελέσματα μεγάλης κλίμακας κλινικών δοκιμών της Φάσης 3 που βρίσκεται σε εξέλιξη.