2022-07-13

13-07-2022

Παγκόσμια Ημέρα Θρόμβωσης. Καθιερώθηκε για να προαγάγει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την έγκαιρη αναγνώριση σημείων και συμπτωμάτων της θρόμβωσης καθώς και των παραγόντων κινδύνου που μπορούν να οδηγήσουν σε αυτή. Η 13η Οκτωβρίου επελέγη διότι είναι η ημερομηνία γέννησης του Rudolf Virchow, πρωτοπόρου στην παθοφυσιολογία της θρόμβωσης.