Αναδιοργάνωση Κουρουμπλή της ΑΕΜΥ

Αναδιοργάνωση Κουρουμπλή της ΑΕΜΥ

Αναλαμβάνει καθήκοντα η «νέα» Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ Α.Ε.). Ο υπουργός Υγείας κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής προχώρησε στον ορισμό του…