Τι θα μας λέγατε σχετικά με το BOTOX;

26-12-2016
Η αλλαντική τοξίνη τύπου Β χρησιμοποιείται πολλές δεκαετίες για θεραπευτικούς σκοπούς από νευρολόγους, οφθαλμίατρους, παιδοχειρουργούς για σπαστικές παραλύσεις, βλεφαρόσπασμο και…