Απαγόρευση Καπνίσματος

Απαγόρευση Καπνίσματος

26-12-2016
Ο νόμος για την απαγόρευση καπνίσματος αναφέρεται μεταξύ άλλων και στους φορείς προστασίας και ελέγχου. ορίζοντας τη σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας,…