Ποιος είναι ο αρχηγός στο σεξ?

26-12-2016
Μπορεί να επικρατεί η άποψη ότι ο άνδρας έχει το πρώτο λόγο, αλλά στην πραγματικότητα θέλει εξίσου τη σύντροφό του…