“Ελπιδοφόρα η πρωτοποριακή τεχνική της ηπατικής αρτηριακής έγχυση στη θεραπεία των ηπατικών μεταστάσεων και πρωτοπαθών νεοπλασμάτων του ήπατος”, του Σωτήρη Γαβριήλ

“Ελπιδοφόρα η πρωτοποριακή τεχνική της ηπατικής αρτηριακής έγχυση στη θεραπεία των ηπατικών μεταστάσεων και πρωτοπαθών νεοπλασμάτων του ήπατος”, του Σωτήρη Γαβριήλ

09-02-2019
Συχνά, τόσο οι ηπατικές μεταστάσεις όσο και τα πρωτοπαθή νεοπλάσματα του ήπατος ανταποκρίνονται αρχικά στη συστηματική θεραπεία αλλά στην πορεία…