Ασκήσεις  Ετοιμότητας  Ευρείας Κλίμακας Νοσοκομείων και επισκέψεις σε Ανοιχτές Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων 5ης ΥΠΕ

Ασκήσεις Ετοιμότητας Ευρείας Κλίμακας Νοσοκομείων και επισκέψεις σε Ανοιχτές Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων 5ης ΥΠΕ

24-04-2017
Ασκήσεις  Ετοιμότητας  Ευρείας Κλίμακας Νοσοκομείων και επισκέψεις σε Ανοιχτές Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων  της 5ης ΥΠΕ θα πραγματοποιηθούν αύριο Τρίτη 25…