Φαρυγγίτιδα

Φαρυγγίτιδα

26-12-2016
Η φαρυγγίτιδα συχνά συνυπάρχει με την  λαρυγγίτιδα  ενώ  πολλές φορές γίνονται και λανθασμένες διαγνώσεις στους πάσχοντες καθώς οι δύο ασθένειες…