Η κρίση είναι υπαρξιακή…

Η κρίση είναι υπαρξιακή…

26-12-2016
Εκμετάλλευση, αναξιοκρατία, ωχαδελφισμός, αγένεια, κερδοσκοπία, ανεξέλεγκτος θυμός, ρουσφετολογία, μίζες, μεσάζοντες, βόλεμα, αδιαφορία για τη φύση, υπερκαταναλωτισμός, πελατειακές σχέσεις, διαφθορά, ωφελιμισμός,…